Еко дейност

ДКТЕКС ЛОГО

Една от най-важните ни дейности е рециклирането на текстилни отпадъци. Ние оползотворяваме остатъци от плетива, изрезки от платове, вата и други текстилни рециклируеми материали. 

За много от нашите клиенти това предоставя изключително облекчение, тъй като повечето от тях са принудени да плащат за изхвърлянето или да търсят незаконни методи за справяне с тях. С нашите услуги те не само спестяват пари, но и спомагат за опазването на околната среда.

НЕ  можем да рециклираме изкуствена кожа, гумирани и лесно-запалими платове.

Сортиране

Процесът започва със сортирането на текстилни отпадъци.

 

В този етап материалите се преглеждат ръчно за да сме сигурни, че няма твърди отпадъци като ципове, копчета, телове, картони или трудно-рециклируеми платове, които могат да създадат повреди по време на машинната обработка.

 

Възможно е този процес да се избегне изцяло, ако се извършва внимателно разделно изхвърляне на отпадъците.

Влакна преди сортиране
Гилотина за рециклиране на влакна

Механично развлачване(Мелене)

След като сме сигурни, че в текстилните отпадъци няма нищо, което може да предизвика повреда, ги пускаме в нашите линии за рециклиране (линии за механично развлачване). 

 

Тези машини разнищват текстила до влакна чрез рязане, шредиране и разкъсване..

Те се балират и транспортират до следващия етап от продукцията.

Първично рециклирани влакна

Оформяне на продукт

В третият и финален етап от продукцията разнищените влакна се прекарват през произодствена линия (дарак), който ги подрежда и слепва за да се получи краен продукт. 

Благодарение на нашия опит и експертиза чрез този процес ние успяваме да произведем различни видове нетъкан текстил с голямо разнообразие от приложения:. 

  • Твърд Филц (Кече)
  • Цветна вата (200 – 1200 гр/м2)
  • Филц
  • Бяла рециклирана вата
Руло цветна вата

За да разберете повече се свържете с нас или посетете продуктовите страници за рециклирана цветна или бяла вата.