Начало

„ДКТЕКС” ООД беше официално одобрена и сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК).

Информация за проекта:

Оперативна програма:  „Иновации и конкурентоспособност”

Наименование на процедурата:  „Подобряване на производствения капацитет в МСП“

Наименование на проекта:  Внедряване на линия за производство на дунапрено-заместваща вата с технология термо-бондинг

Обща стойност на проекта: 1 094 130.00лв.

Стойност на одобрената безвъзмездна финансова помощ: 750 000.00лв.

Кратко описание на проекта:

Проектът включва закупуване на ново съоръжение с цел разширяване на промишления капацитет на дружеството и внедряване на нов продукт – дунапрен-заместваща вата с технология termo bonding. Този нов за страната продукт превъзхожда дунапрена по множество параметри, които засягат както околната среда, така и крайния потребител. Дунапренът е материал, който не може да бъде рециклиран и има кратък живот на експлоатация. Той съдържа химикали, които са доказано канцерогенни в дългосрочен план и увеличават вероятността за развития на алергии. Дунапрен-заместващата вата, от друга страна, не произвежда никакви отпадъчни материали, а крайният продукт може да бъде рециклиран и не представлява никакъв риск за здравето на крайните потребители.

Целта на този проект е да се разшири промишления капацитет на дружеството, да насърчи заетостта в община Троян и  да внедри на пазара в страната нов, по-екологичен и безопасен продукт, който да замести дунапрена.

Иглонабита вата

От 2021г. предлагаме вата произведена по метода на иглонабиване основно от рециклирани текстилни материали.

Производство на възглавници

От 2020г. работи линия за производство на възглавници с пълнеж основно силиконизирани полиестени влакна първо качество или регенерат.

Професионална машина за кроене RESTA H237ТТ.

Разполагаме с модерна машина за кроене на вата RESTA H237TT, машината е с компютърно управление, висока прецизност на кроене и висока производителност.