Начало

Професионална машина за кроене RESTA H237.

От 04.11.2013 разполагаме с модерна машина за кроене на вата RESTA H237TT Mark2, машината е с компютърно управление, висока прецизност на кроене и висока производителност.(05.11.2013г.)
Втора линия за рециклиране на текстилни отпадъци.

На 20.07.2011 заработи втората ни линия за рециклиране на текстилни отпадъци. Инсталирахме чепкало и гилотина BEFAMA и нова хидравлична преса, така удвоихме капацитета на цеха за рециклиране на текстилни отпадъци. (22.07.2011г.)
Разрешение от РИОСВ Плевен за дейности свързани с рециклиране на текстилни отпадъци.

На 29.06.2011 получихме от РИОСВ Плевен разрешение за дейности с отпадъци по чл. 12 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за дейностите рециклиране, предварително третиране, съхраняване и транспортиране на текстилни отпадъци. Кодове на  отпадъците, за които имаме  разрешение: 04 02 21, 04 02 22, 04 02 09, 04 02 99, 20 01 11 и 15 01 09. Кодове на разрешените дейности: R3, R12, R13 и T. Площадка: с. Шипково. (12.07.2011г.)
Вата от натурален памук!

От началото на 2011г. пуснахме нов продукт – вата от натурален памук. След многобройните запитвания от страна на нашите клиенти започнахме производството на този артикул. Ватата намира приложение основно в производството на матраци. За производството на този продукт използваме първокачествен омаганен памук. За сега предлагаме вата със следните параметри: грамаж от 150 до 800 гр/м2 и ширина до 230см. (10.01.2011г.)
Цветна вата на ширина до 240см!

От месец Април 2010г. предлагаме Цветна вата (вата от рециклирани влакна с неопределен цвят) на ширина до 240см! Вече имаме възможност да удовлетворим всички наши клиенти, които през последната година настояваха да получат този евтин продукт със широка употреба на ширина над 200см. Тази модернизация на една от основните ни машини бе проведена от техническия екип на нашата фирма, който беше разширен тази зима с още един отличен специалист с дългогодишен опит. (12.04.2010г.)