Контакти

КОНТАКТИ

Пласмент: 0888/263 001 или 0878/462 202

e-mail: bkovachev[at]dktex.net

Маркетинг: 0889/524 657
e-mail: kkovachev[at]dktex.net

Официално седалище:
5600 гр. Троян
жк. Лъгът бл.4, вх. Е, ап. 1

Производство и офис:
5663 с. Шипково
ул. “Г.Димитров” №42
Офис ръководител: Ивалина Пелтешка
GSM: 0878/462 010
Факс: вече не използваме
e-mail: info[at]dktex.net
e-mail: kkovachev[at]seznam.cz